Φαρμακοεπαγρύπνηση

Μπορείτε να αναφέρετε μία Ανεπιθύμητη Ενέργεια – σχετική με κάποιο προϊόν της Elogis στον ΕΟΦ